Smartphones en tablets ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

In dit digitale tijdperk zijn apparaten als smartphones en tablets onmisbaar geworden voor het wetenschappelijk onderzoek. Het is daarom belangrijk om de digitale vaardigheden van leerlingen te blijven ontwikkelen, zodat zij er later profijt van hebben. De digitale competentie is een van de acht competenties die centraal staat in het programma ‘Een leven lang leren’ van de EU. Het ontwikkelen van deze competentie is belangrijk voor een actief burgerschap, een wetenschappelijke manier van werken en komt later van pas in het werkende leven. In onderstaande tabel kun je zien in welke onderzoeksfasen je smartphones en tablets in kunt zetten en hoe: 

Onderzoeksfase

Hoe kunnen smartphones en tablets hierin ondersteunen?

Het verzamelen van informatie,

Literatuur onderzoek

Smartphones en tablets geven toegang tot vele bronnen van informatie die nuttig zijn bij het doen van onderzoek. Zelfs op excursies en buiten in de natuur kun je informatie verzamelen via Internet of apps. Een leuk voorbeeld van een app is 'The Map of Life'. Deze app helpt leerlingen om insecten, vogels en planten in de omringende natuur te identificeren. Ook geeft de app nuttige informatie over de betreffende plant- of diersoort.

Het formuleren van onderzoeksvragen en hypothese(s)

In onderzoek, vooral bij het ervaringsgericht onderwijs, leren leerlingen om onderzoeksvragen en hypotheses te formuleren. Digitale toepassingen zoals de app 'Socrative' of Social media platforms kunnen helpen om dergelijke vragen te verzamelen en met de klas te beslissen over welke van die vragen/hypotheses ze verder willen onderzoeken. INVOEGEN NLE LINK

Het uitvoeren van experimenten

Smartphones en tablets zijn zeer geschikt voor experimenteel onderzoek, vooral als ze worden uitgevoerd buiten het klaslokaal. Je kunt observaties gemakkelijk vastleggen met audio, foto of video. Daarnaast hebben smartphones en tablets vaak sensoren (zoals GPS) waarmee je diverse kenmerken kunt vastleggen. Een leuk voorbeeld hier is de 'SENSOR KINETIC' APP. Ook is het een leuk idee om experimenten tijdens natuur- of scheikunde te filmen en deze later opnieuw in detail terug te kijken. Op die manier kunnen leerlingen de moeilijkheden in het onderzoek opsporen en analyseren.

Data Analyse,

Trekken van conclusies

voor data-analyse zijn er verschillende apps[LdV1] beschikbaar die helpen bij de analyse en de interpretatie van de gegevens. Ook kun je vergelijkbare data zoeken op Internet om resultaten te vergelijken. [LDV1]NLE LINK

Presenteren

ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN OM ONDERZOEK DATA OP EEN LEUKE MANIER TE PRESENTEREN. VIA POWERPOINT KUNNEN DE LEERLINGEN EEN PRESENTATIE MAKEN EN VIA DE APP 'SLIDESHARE' KUNNEN STUDENTEN DEZE PRESENTATIES VAN HUN ONDERZOEKSRESULTATEN DELEN MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN. VOOR LEERLINGEN DIE HET LEUK VINDEN OM TE SCHRIJVEN, IS EEN BLOG EEN UITSTEKEND IDEE. OOK HIER KUNNEN DE LEERLINGEN HUN WERK WEER DELEN MET ANDEREN VIA SOCIALE MEDIA[LDV1] . TENSLOTTE KUN JE VIA TWITTER WETENSCHAPPERS DIRECT BENADEREN OM HUN MENING ERGENS OVER TE KRIJGEN. [LDV1]NLE LINK

Visualiseren / digitale modellen/ simulaties

Visualisatie via foto, video of animaties kunnen leerlingen helpen om complexe wetenschappelijke concepten en processen gemakkelijker te begrijpen. Ook kunnen verschijnselen die zich voordoen op zeer kLEINE (MICROSCOPISCHE) OF ZEER GROTE SCHAAL MOOI GEÏLLUSTREERD WORDEN. DIT ZIE JE BIJVOORBEELD IN DE ICELL-APP.

 

Smartphones en tablets vergroten de motivatie van leerlingen

Het werken met smartphones en tablets in de les zal waarschijnlijk bijdragen aan het vergroten van de motivatie van je leerlingen. Digitale apparaten zijn onderdeel van hun belevingswereld en sluiten daarom goed aan bij hun gewoonten en interesses. Soms zijn studenten in eerste instantie een beetje verbaasd als ze hun smartphone of tablet mogen gebruiken, maar al snel krijgen ze er plezier in en zijn ze toegewijd aan hun taken. 

Competenties

Het gebruik van smartphones en tablets in de klas heeft invloed op een aantal competenties. Onder andere:

  • In staat zijn om snel toegang tot informatie te krijgen;
  • Ontwikkeling van (digitale) communicatievaardigheden;
  • Multidimensionaal leren: leren met behulp van diverse media (polls, video's, foto's, audio-bestanden, GIS, GPS);
  • Omgevingsgericht leren: bijvoorbeeld met een smartphone iets leren over het bos, terwijl ze in het bos zijn.