Θέλετε να αυξήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας για την επιστήμη; Δοκιμάστε αυτό το υλικό στην τάξη σας!

Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικές με τον τρόπο που μπορείτε να αξιοποιήσετε τις συγκεκριμένες μεθόδους και τα εργαλεία στα επιστημονικά μαθήματα, καθώς επίσης και μια σειρά από υποδειγματικά σχέδια μαθήματος/πρακτικές δραστηριότητες.

Για περισσότερη έμπνευση, επισκεφτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας του MASS "Εμπνευστείτε!", όπου μπορείτε να βρείτε:

  • Πρακτικές εφαρμογές: ένα φυλλάδιο με 13 ιστορίες καθηγητών που υλοποίησαν δραστηριότητες του προγράμματος MASS στο σχολείο;
  • Καλές πρακτικές: μια βιβλιοθήκη από προγράμματα και δραστηριότητες μάθησης που μπορεί να σας εμπνεύσουν να πραγματοποιήσετε μια μεγάλη αλλαγή στην τάξη σας.

Αν χρειαστείτε υποστήριξη ή βοήθεια στην υλοποίηση της εκπαίδευσης ή σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εταίρο του προγράμματος MASS στη χώρα σας ή τον συντονιστή του προγράμματος.

Όλο το υλικό αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα , θέτοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις για το υλικό και τις δραστηριότητες, με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστήμη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις εκθέσεις της έρευνας (περίληψη /πλήρες κείμενο).


Ψηφιακά Εργαλεία στην Επιστημονική Εκπαίδευση

WG1 Tutorial ver2

Εγχειρίδιο Καθηγητή: Πώς τα Ψηφιακά Εργαλεία μπορούν να Παρακινήσουν και να Προσελκύσουν Μαθητές στην Επιστήμη

Το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένες εφαρμογές κατά τη διάρκεια της επιστημονικής εκπαίδευσης. Η πρόθεση ήταν να αναπτυχθεί ένας οδηγός με φιλική προς το χρήστη μορφή που θα αποτελεί μια εισαγωγή στην τεχνολογία ή στην εφαρμογή μέσω συγκεκριμένων θεμάτων που αναπτύχθηκαν για ένα μέρος του μαθήματος (για τη συλλογή δεδομένων, για την παρουσίαση αποτελεσμάτων, κλπ.)

 

Follow our interactive tutorial online.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο σε μορφή PDF.


Η μέθοδος της διερώτησης

WG2 Tutorial ver2

Εκπαιδευτικός οδηγός για τη μέθοδο της διερώτησης στη μάθηση

Το υλικό παρέχει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους καθηγητές να υλοποιήσουν τη μέθοδο με μαθητές ηλικίας 6 έως 14 ετών. Ο οδηγός περιέχει μια εισαγωγή στη μέθοδο, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες δομημένες βήμα προς βήμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο σε μορφή PDF.

WG2 Lessons ver2

Πρακτικά Μαθήματα

Τα πρακτικά μαθήματα αφορούν ποικίλα επιστημονικά θέματα που υλοποιούνται εύκολα χάρη στις καλά οργανωμένες οδηγίες, στα φύλλα εργασιών και στα φυλλάδια. Το περιεχόμενο επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον:

Κατεβάστε το εγχειρίδιο σε μορφή ZIP.


Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στην επιστημονική εκπαίδευση

WG3 Tutorial ver2

Υποδειγματικά Επιστημονικά Μαθήματα, Συστάσεις για Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Το υλικό αυτό παρέχει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους καθηγητές να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους το κίνητρο είναι σημαντικό για τη μάθηση και του τρόπους με τους οποίους μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις ώστε να επιτύχουν στην επιστημονική εκπαίδευση. Το υλικό αυτό περιέχει μια εισαγωγή σε ότι αφορά τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στην επιστήμη, μια επισκόπηση διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και υποδειγματικά μαθήματα για ποικίλα επιστημονικά μαθήματα που επικεντρώνονται στο περιβάλλον:

  • Ρύπανση του περιβάλλοντος: Η πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού
  • Κινούμενο έδαφος
  • Τι καιρό θα κάνει σήμερα
  • Αντιμετωπίζοντας τα απορρίμματα
  • Μόλυνση των υπόγειων υδάτων

Κατεβάστε το εγχειρίδιο σε μορφή PDF.