Geo-media zijn geweldige hulpmiddelen om onderwijs en leren te ondersteunen. Ze bieden veel mogelijkheden voor het ontwerpen van hedendaagse, relevante en uitdagende instructie methoden, waarin de studenten ruimtelijke problemen kunnen analyseren en oplossen. Onderwijs met geo-media is vaak in overeenstemming met de idealen van onderzoekend onderwijs. Geo-media kunnen hierbij ieder aspect van het ruimtelijk onderzoek ondersteunen, vooral omdat docenten en studenten de mogelijkheid krijgen om door middel van moderne technieken deel te nemen in meer geavanceerde onderzoeken dan voorheen. Geo-media kunnen in alle bètavakken worden ingezet.

Competenties

Het gebruik van geo-media in een educatieve context biedt een groot aantal voordelen:

Tools Geo media 1

 

  • Het verhoogt persoonlijke competenties door het verbeteren van het ruimtelijk inzicht (lezen, oriënteren, combineren, interpreteren, meten, vergelijken en opvragen).

  • Het verbetert sociale competenties, zoals samenwerken, overleggen en discussiëren.

  • het verbetert professionele competenties door de echte wereld naar de klas te brengen, actief te leren in de praktijk te bevorderen, het probleem oplossend vermogen te stimuleren, projectgericht leren toe te voegen en veldwerk strategieën en onderzoek benaderingen te betrekken.

Geo-media worden nu op grote schaal gebruikt in bedrijven en instellingen door mensen die werkzaam zijn binnen domeinen als ruimtelijke planning, logistiek, infrastructuur, landbouw, rampbestrijding, waterbeheer en onderzoek. Geo-media is sterk in ontwikkeling en wordt steeds belangrijker in diverse beroepen.

Geo-media stelt ons in staat om misdaadgegevens op te zoeken, ruimtelijke plannen en de locatie van diensten door middel van digitale kaarten te volgen. Ten slotte stellen geo-media ons in staat om virtueel te reizen naar afgelegen plaatsen die normaal gesproken ontoegankelijk zijn en om te leren over objecten en fenomenen in de wereld.