Hieronder vind je  voorbeelden van lessen waarin geo-media gebruikt worden: 

Brazilië - het land van regenwouden en overbevolkte steden


Vak:GeographyBiologybrazil
Duur
: 60 minuten
Niveau: Onderbouw en bovenbouw (13-16 jaar)

Lesdoel

Het ontwikkelen van vaardigheden om de relatie en afhankelijkheid te beschrijven tussen menselijke activiteiten en de natuurlijke omgeving.

Benodigde Geo Media

Map services en Google Earth.

Beschrijving

Leerlingen zoeken informatie van het Internet over de etnische structuur van Brazilië; de kolonisatie, de interne migraties en de verdeling van gewassen en bodemschatten. De studenten onderzoeken ook de stadsplannen en vergelijken de ruimtelijke ordening van Brasilia en Sao Paulo. Met behulp van Google Earth volgen zij het ​​verloop van de weg BR230 en markeren zij de relaties tussen het wegennet en het met bos bedekte gebied. Gebaseerd op de film Children of the Amazon beschrijven zij het ontbossingproces in de deelstaat Rondônia in het westen van Brazilië.

Vervolgens analyseren en verwerken zij de data en beantwoorden ze de volgende vragen:

  • Waarom woont de helft van de bevolking van Brazilië in het gebied tot 500 km afstand van de oostelijke kust (slechts 10% van de oppervlakte van het land)?
  • Waarom is de bevolking van Brazilië etnisch divers?
  • Wat is er uniek aan de processen van verstedelijking in Brazilië?
  • Waarom wordt het Amazonewoud "de longen van de aarde" genoemd?
  • Welke rol speelt het Amazone regenwoud in de economie van Brazilië? Wat zijn de gevolgen van het economisch gebruik van het regenwoud?

De leerlingen maken vervolgens een PowerPoint presentatie waarin ze hun antwoorden en oplossingen presenteren. Vertegenwoordigers van de groepjes presenteren hun bevindingen aan de rest van de klas. In een plenaire samenvatting evalueren zij de economische activiteiten in het Amazonewoud vanuit het oogpunt van een inwoner van Brazilië en een inwoner van Europa.

Klik hier als je het volledige lesplan voor ‘Brazilië - Het land van de regenwouden en overbevolkte steden’ wilt lezen.

Geocaching 

Vak: Geography Biology Chemistry Maths Physics
Duur
Dit hangt af van het type cache. Er zijn eenvoudige caches die ongeveer 15 minuten in beslag nemen en het is mogelijk om meer ingewikkelde caches te zoeken waar je een heel lesuur voor kunt uittrekken.

Niveau: onderbouw en bovenbouw, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de cache.

Doel

Het door middel van opdrachten en coördinaten vinden van de verstopte schat (cache).

Benodigdheden

Een smartphone en/of een gps ontvanger.

Beschrijving

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of telefoon met deze functie om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden. Een cache is gewoonlijk een kleine waterdichte doos, voorzien van een logboek en de "schat". In het logboek kan de vinder zijn naam achterlaten. Het is de bedoeling dat de vinder op de Geocaching-website een log achterlaat, ook als het niet is gelukt de schat te vinden. Tegenwoordig zijn er ook applicaties voor verschillende smartphones. Met deze apps is een kaart te zien met alle caches in de omgeving en is er de mogelijkheid om een log op de website te plaatsen. Naast eenvoudige caches, waarbij de gebruiker rechtstreeks op de juiste locatie af kan lopen, zijn er ook veel caches waarvoor eerst een puzzel opgelost moet worden of waarbij eerst een soort speurtocht gelopen moet worden. Het gaat niet eens zozeer om de cache zelf, maar meer om de tocht en het ontdekken van mooie locaties in de natuur of in steden. Kijk voor meer informatie op deze pagina

Topo Tijdreis

Vak: Geography Biology Chemistry Maths Physics
Duur
30 minuten

Niveau: onderbouw en bovenbouw.

Doel

Inzicht krijgen in de topografische veranderingen in Nederland door de jaren heen.

Benodigdheden

Een smartphone, tablet of computer met Internet.

Beschrijving

Via de website www.topotijdreis.nlkun je kaarten bekijken van Nederland door de jaren heen. De kaarten kunnen op verschillende schaalniveaus bekeken worden. Laat ieder zijn of haar eigen plaats opzoeken in twee jaartallen. Bijvoorbeeld 1950 en anno nu. Laat vervolgens iedereen de kaarten analyseren en drie veranderingen opschrijven die ze hebben gesignaleerd.

 

Overstromingsrisico atlas

Vak: Geography Biology Maths 
Duur
30 minuten

Niveau: onderbouw.

Doel

Inzicht krijgen in de risico’s op overstromingen in Nederland en bewust worden van de gevolgen hiervan (in de eigen omgeving).

Benodigdheden

Een smartphone, tablet of computer met Internet.

Beschrijving

Bekijk hier hoe groot de kans op een overstroming is in verschillende gebieden in Nederland.  Voor een aantal regio’s kun je hier simuleren welk gebied overstroomt als een bepaalde plek in een dijk doorbreekt. Ook is te zien hoeveel tijd het water nodig heeft om een gebied onder water te zetten. De website geeft een inschatting van het aantal slachtoffers en economische schade als gevolg van een dijkdoorbraak op de betreffende plek. Laat de leerlingen. in een gebied dat ze kennen met het programma aan de slag gaan en ga met elkaar in gesprek over de mogelijke risico’s of laat ze deze aan elkaar presenteren. Zorg er dan voor dat verschillende regio’s verdeeld worden over groepjes leerlingen.

 

Overstroom Ik?

Vak: Geography Biology Maths 
Duur
10 minuten

Niveau: onderbouw.

Doel

Inzicht krijgen in de risico’s op overstromingen in Nederland en bewust worden van de gevolgen hiervan (in de eigen omgeving).

Benodigdheden

Een smartphone, tablet of computer met Internet

Beschrijving

Laat iedereen een minuut of 5 vrij experimenteren met de website www.overstroomik.nl. Het begint met het invoeren van jouw postcode om te kijken hoe hoog het water op deze plek zou komen als er een grote overstroming plaatsvindt. Wat blijkt: ondanks dat een gebied boven NAP ligt, kan het toch (soms meters) overstroomd raken, bijvoorbeeld in een rivierengebied. De site is een leuke instapoefening voor bewustwording rond water en overstromingsrisico’s.