Tools geo media GIS

 

Algemene beschrijving

gis layersGeografische Informatie Systemen (afgekort GIS) zijn ontworpen voor het vastleggen, beheren, visualiseren, analyseren en interpreteren van ruimtelijke geografische gegevens. De resultaten van deze analyses kunnen vervolgens verspreid worden in de vorm van specifieke informatie, de zogenaamde geo-informatie. Geo-informatie is geografische informatie over de wereld opgeslagen in een digitaal formaat. Het omvat niet alleen de plaats en de omvang van specifieke objecten of verschijnselen, maar ook gedetailleerde eigenschappen en kenmerken (diversiteit, continuïteit, etc.)

 

Om goed te kunnen werken met GIS is een goede samenwerking tussen de volgende onderdelen belangrijk: 

GIS components

  • Gegevens: Gegevens (data) zijn de belangrijkste component van GIS en kunnen worden opgeslagen in verschillende formaten (vector, raster, kenmerk etc.). Gratis en open toegang tot geo-data is cruciaal om GIS effectief te kunnen gebruiken;

  • Software en hardware: Commerciële of open source software voor de juiste hardware (pc's, laptops en mobiele apparaten) is geïnstalleerd of geïntegreerd in de web browsers. Soms heb je ook toegang nodig tot Internet om de beschikbare middelen online te gebruiken. Printers of speciale plotters zijn nodig als gebruikers hun kaarten willen delen. GPS-apparaten kunnen nuttig zijn bij het verzamelen van gegevens tijdens veldwerk;

  • Mensen: Gebruikers die werken met GIS-software en deze data analyseren en verspreiden. Het aantal GIS-gebruikers is erg groot en omvat specialisten, bestuurders, managers en technici; 

  • Werkwijzen: Handleidingen, specificaties en standaardprocedures met daarin een standaard methode en aanpak zijn nodig om de gegevens op een juiste manier te verwerken, analyseren en vergelijken met andere resultaten.