Om het gebruik van GIS in de klas te illustreren hebben wij hieronder een aantal voorbeelden weergegeven van goede manieren om GIS op te nemen in je lessen.

Analyse van sociaaleconomische verschillen in de ontwikkeling van de wereld

world

Vak:Geography

Duur: 90 minuten
Niveau: Bovenbouw (15-18 jaar)

Doel
  • Het verhogen van het bewustzijn van verschillen in sociaaleconomische ontwikkeling van landen in de wereld;

  • Begrijpen welke indicatoren worden gebruikt om de sociaaleconomische ontwikkeling te beschrijven; 

  • Inzicht krijgen in de redenen achter de indeling van de landen in verschillende groepen, afhankelijk van het niveau van hun sociale en economische ontwikkeling; 

  • Het verwerven van vaardigheden in GIS om de sociaaleconomische ontwikkeling van de wereld te analyseren.

Benodigdheden

Quantum GIS, Google Earth Quantum GIS, Google Earth en de database van internationale menselijke ontwikkelingsfactoren. 

Beschrijving

Begin met een introductie over het onderwerp d.m.v. een groepsgesprek over sociaaleconomische verschillen in de wereld. Formuleer vervolgens samen met de leerlingen een onderzoekshypothese. Verdeel je leerlingen in drie groepen. Elke groep verzamelt gegevens over verschillende internationale menselijke ontwikkelingsfactoren zoals de HDI (Human Development Index), BBP (Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking in USD) en de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte. Ze zetten de gegevens om naar DBF-bestanden (database-bestanden). Vervolgens downloaden ze de vectorgegevens met administratieve landsgrenzen en de gegevens van het GEO Data Portal UNEP. De leerlingen voegen de gegevens uit deze tabellen samen met de gegevens in het .dbf formaat. Tot slot maken de leerlingen kaarten die de drie geselecteerde indicatoren presenteren en bepalen de geografische spreiding van landen met verschillende niveaus van ontwikkeling. Ze proberen ook om de oorzaken van de ongelijke sociaaleconomische ontwikkeling van de wereld te vinden. Uit elke groep leerlingen kan een leerling naar voren komen om de resultaten te presenteren voor de hele groep. Ze laten daarbij hun onderzoekshypothese en analyse van de ontwikkeling van indicatoren zien en sluiten af met de conclusies en de evaluatie van het onderzoek.

Wil je meer weten? Bekijk dan hier de volledige lesvoorbereiding voor het project “Analyse van de sociaaleconomische verschillen in de ontwikkeling van de wereld met het gebruik van GIS”

 

Edugis

VakGeography
Duur: 90 min
Niveau: Onderbouw en bovenbouw (14-18 jaar)

Doel

Inzicht krijgen in de relatie tussen verschillende demografische en geografische kenmerken en milieu metingen.

Gereedschap

Een tablet of computer met Internet

Beschrijving

Op http://kaart.edugis.nl worden uiteenlopende data voor Nederland in kaart gebracht op verschillende niveaus (veelal op gemeente- of wijkniveau). Door de massa aan informatie die helder geografisch zichtbaar wordt gemaakt, kun je leerlingen via deze site laten zoeken naar relaties tussen verschillende kenmerken of verschijnselen. Selecteer links in het menu een variabele en de kaart toont het resultaat. Zo laat bijvoorbeeld de kaart forensen (onder Bevolking/Werken) zien dat vooral de gemeenten direct rond de grote gemeenten het grootste aandeel forensen kennen. Op deze manier kun je met deelnemers op zoek gaan naar meer relaties tussen verschillende variabelen. Bedenk vooraf een aantal variabelen en laat je leerlingen de relatie tussen beiden. We geven een paar ideeën. Wat is de relatie tussen:
- Verkeer en de hoeveelheid fijnstof
- Grootte van huishoudens en energieverbruik
- Bouwjaar van panden en energielabel