Satellite Remote Sensing kan waardevol zijn voor het ondersteunen van (duurzaam) bèta onderwijs. Dit komt onder andere door:

 • De grote verscheidenheid aan toepassingen voor de echte wereld;
 • De verschillende manieren van presenteren (leerboek, animatie, internet) en het verwerken van de gegevens (het interpreteren van gekleurde beelden met software);
 • Een grote verscheidenheid aan satellietbeelden die in korte tijd veel kennis biedt over vele onderwerpen;
 • Versterking van het natuurwetenschappelijk onderwijs doordat er gewerkt wordt aan hedendaagse vragen. Het werkt zeer aantrekkelijk en motiverend om echte en actuele thema's te visualiseren die betrekking hebben op de atmosfeer en de omgeving van de aarde.

Satelliet Remote Sensing kan leeractiviteiten ondersteunen in diverse vakken in het bèta onderwijs. Satellietbeelden kunnen hierbij stimulerend werken voor studenten en helpen hen om (complexe) onderwerpen beter te begrijpen.
Er is een overvloed aan bestaande Satellite Remote Sensing- toepassingen aanwezig en er zijn mogelijkheden voor ieder niveau en zelfs voor vakoverstijgend onderwijs.

Satellite remote sensing kan worden toegepast bij verschillende leerstijlen en moeilijkheidsgraden. Zo kunnen satellietbeelden worden opgenomen in een lesplan als foto's of video's of ze kunnen geprojecteerd of afgedrukt worden. Daarnaast kan Satellite Remote Sensing ook gebruikt worden bij case studies van bijvoorbeeld milieuproblemen in relatie tot actuele situaties. Dit kan zowel in individueel of met een werkgroep uitgezocht worden.

Satellietbeelden kunnen een mooie aanvulling zijn op je les of kunnen deze in zijn geheel vervangen. Zo kun je bijvoorbeeld een satellietbeeld gebruiken ter vervanging van een klassieke globe of kaart (voor ruimtelijke schalen) tijdens aardrijkskunde. In het bijzonder is remote sensing een waardevol instrument bij het thema natuurrampen en door de mens veroorzaakte veranderingen in het milieu.

 

Competenties

Satellite Remote Sensing kan ingezet worden om een breed scala aan competenties en vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • Ruimtelijke inzicht, methodisch werken, evalueren en praktijkgerichte vaardigheden;
 • Probleemgericht werken;
 • Multidisciplinair denken;
 • Kritisch denken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Digitale en technologische competenties;
 • Samenwerken.