Tools geo media GIS

 

Opis ogólny

gis layersSystem Informacji Geograficznej, akronim GIS, jest systemem zaprojektowanym w celu pozyskiwania, zarządzenia, wizualizowania, analizowania, interpretowania danych przestrzennych/ geograficznych i rozpowszechniania wyników tych analiz w formie specjalnej informacji, tzw. geoinformacji. Innymi słowy jest to informacja o świecie przechowywana w formacie cyfrowym. Obejmuje ona nie tylko lokalizację i zasięg poszczególnych obiektów czy zjawisk, ale także bardziej szczegółowej charakterystyki (atrybutów) – typu, różnorodności, ciągłości, intensywności i innych właściwości.

Efektywne korzystanie z narzędzi GIS zależy od integracji kilku komponentów:

GIS components

  • Dane – jeden z najważniejszych komponentów GIS. Dane mogą być przechowywane w różnych formatach (dane wektorowe, dane rastrowe, dane atrybutowe, itd.). Bezpłatny i otwarty dostęp do danych jest kluczowym elementem GIS.

  • Oprogramowanie/wyposażenie – komercyjne lub otwarte oprogramowanie instalowane na wybranych urządzeniach (PC, laptopy, urządzenia mobilne) lub integrowane za pomocą przeglądarek internetowych. Czasem potrzebny jest również dostęp do Internetu (by korzystać z zasobów dostępnych online, tzw. serwisów mapowych). Mogą być potrzebne również drukarki i plotery, jeśli użytkownicy zdecydują się udostępnić swoje mapy. Urządzenia GPS mogą być pomocne w zbieraniu danych podczas zajęć terenowych.

  • Ludzie – użytkownicy, którzy pracują z oprogramowaniem GIS, czyli przeglądają, analizują, tworzą i rozpowszechniają dane. Grupa użytkowników GIS obecnie jest naprawdę imponująca. Obejmuje ona także specjalistów (administratorów, managerów) oraz informatyków i ekspertów, którzy rozwijają i zarządzają oprogramowaniem, bazami danych, dostarczając do niego szybkiego i łatwego dostępu innych użytkowników.

  • Podejście – procedury wykorzystywane w celu przetwarzania danych i oceny jakości produktów końcowych (porównywanie wyników analiz). Obejmują one metodykę i określone zasady, które opisują jakie może być zastosowanie GIS. Przykładami takich podejść są: przewodniki, specyfikacje, standardy, procedury, itd.