Tools Social Media

Opis ogólny

Terminem „media społecznościowe” objęte zostały wszystkie wirtualne platformy, do których to użytkownicy dostarczają treść i dzielą się nią między sobą. Poprzez takie portale, jak Facebook, Twitter i YouTube użytkownicy dzielą się wzajemnie informacjami i tworzą wirtualną sieć.

Platformy te posiadają różnorodne funkcjonalności i mogą być wykorzystywane w różnych celach: niektóre są głównie wykorzystywane do zdobywania wiedzi lub śledzenia użytkowników, podczas gdy inne skupiają się głównie na udostępnianie informacji w obrębie własnej sieci. Są też takie, których zadaniem jest prezentacja treści. Możliwe jest także pomieszanie różnych funkcji i celów w zależności od potrzeb.

Wspólnym ich mianownikiem jest część społecznościowa. Za pośrednictwem tych platform użytkownicy mogą komunikować się ze sobą, dzielić się swoim historiami i je komentować. Media społecznościowe pozwalają im łączyć się z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Wspierają również w szybszym dostępie do informacji oraz promocji własnych pomysłów i działań.