Serious gaming verhoogt de intrinsieke motivatie van de studenten door hen te voorzien van uitdagingen waardoor hun nieuwsgierigheid en verbeelding gestimuleerd worden. Bij het spelen van een spel kunnen leerlingen in de huid kruipen van hun karakter, wat weer zorgt voor een groter inlevingsvermogen. Het heeft dus niet alleen een cognitief, maar ook een sociaal aspect. De uitdagingen en onzekerheden in het spel maken dat de leerlingen graag door willen spelen. Dit motiveert enorm. Daarnaast geeft het spelen de leerlingen het gevoel dat ze zelf controle hebben op wat er in het spel gebeurt en ervaren zij een keuzevrijheid om invloed uit te oefenen op het verloop van het spel.

Serious Games kunnen goed ingezet worden bij faalangst, omdat de leerlingen tijdens dit spel leren zonder zich er zelf van bewust te zijn. In Serious games worden goede beslissingen direct beloond. Deze directe vorm van feedback werkt zeer stimulerend. Helemaal als er ook nog concurrentie is van medeleerlingen. Games bieden de mogelijkheden om vrij te experimenteren in situaties zonder je zorgen te hoeven maken over de mogelijke gevolgen als het mis gaat.

Serious Games zijn uitermate geschikt voor differentiatie. Het stelt leerlingen in staat om in hun eigen tempo te leren. De eerste levels van een spel sluiten dus goed aan bij de achterblijvers in de klas en de levels verderop in het spel zullen de snellere leerling meer prikkelen, omdat ze moeilijker zijn en meer uitdaging bieden.

Competenties

Bij het spelen van serious games oefen je veel verschillende competenties. Enkele voorbeelden:

  • Probleem oplossend vermogen: de leerling wordt geconfronteerd met een nieuwe situatie en moet zijn of haar kennis/inzicht gebruiken om het probleem op te lossen;
  • Strategisch denken: keuzes maken in het spel om het verloop positief te beïnvloeden;
  • Het herkennen van verbanden;
  • Omgvingsbewustzijn: oorzaak en gevolg van menselijk gedrag op de omgeving.